Přihlášení, registrace pacienta

Základní údaje
Před odesláním formuláře je nutné udat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to pro potřeby ordinace lékaře z důvodu jasné identifikace pacienta